סדנאות במרכז הקהילתי וולפסון חולון

 

תמונות מסדנאות

aa b וולפסון252