התנהגות מונעת/חוסמת שפע והתנהגות מושכת שפע דומה מושך דומה
התנהגות מונעת/חוסמת שפע
והתנהגות מושכת שפע
דומה מושך דומה