סדנאות בנושא חגים –
ראש השנה – שנה מופלאה שתהיה לנו

עם סיומה של השנה החולפת, ותחילתה של השנה החדשה, רבים מאיתנו נוהגים להציב מטרות בתחומי החיים השונים.
פעמים רבות אנו מוצאים את עצמנו מציבים אותן מטרות שנה אחר שנה מבלי שאנו משיגים אותן… אולי מכיוון שהן נתפשות כבלתי ניתנות להשגה, אולי מכיוון שהדרך להשגתן נתפשת כמפרכת וקשה, אולי משום שאיננו מצליחים לגייס את האנרגיה הדרושה להוצאתן אל הפועל…תהיה הסיבה אשר תהיה,
האם תרצו שהשנה הזו תהיה השנה בה תגשימו הלכה למעשה את המטרות החשובות לכם?
מטרת המפגש: להתבונן על השנה שחלפה וליצור התכווננות עמוקה לקראת השנה החדשה.
א. תהליך עצירה והתבוננות: ננסה להיזכר מה היה שם עבורנו בנושא: זוגיות, עבודה, מול עצמינו, בלימודים, ברמה המשפחתית, החברתית.
ב. מה היה הרגע החשוב ביותר בשנה שחלפה? על מה היינו מוותרים? על אילו רגעים אנחנו מברכים?
ג. בהתבוננות על המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. מה אנחנו רוצים לאחל לעצמנו לשנה הבאה?
איפה היינו רוצים לראות את עצמינו בראש השנה הבא? (בכל התחומים שמנינו ב א')

פעילות בקלפי העצמה:
בחרו 3 קלפים בצורה סמויה,
1. על מה אני מוכן לוותר לקראת השנה החדשה? ממה הגיע הזמן להיפרד?
2. מה אני מזמין לי לשנה החדשה?
3. מה אני מכון לעשות בעבור זה?
שיתוף ומשוב של הקבוצה, ומה התובנה המרכזית שלכם מהתהליך.
רשמו 3 פעולות שיבטאו את התובנה שלכם הלכה למעשה בחיים שלכם ויקדמו אתכם לשנה איכותית.
כלים להצבת מטרות לשנה החדשה.