וולפסון2 b aa 2 3 סוף סדנת החזון ilanayahav5ilanayahav13 ilanayahav6