NLP ו-  דמיון מודרך

יתרונו הטיפולי של ה נ.ל.פ הוא בכך שהוא מאפשר לכל אדם להשיג גמישות התנהגותית ומחשבתית, ובעקבות כך גם לחוות הסתגלות קלה יותר למצבים רגשיים.
השיטה מאפשרת לנו לעצב את חיינו האישיים והמקצועיים מחדש כדי שנוכל להרגיש איך שאנו רוצים להרגיש, להתנהג כפי שאנו רוצים להתנהג, להגיע לתוצאות ולהגשים מטרות שאנו רוצים בחיינו. אנו נעזרים בדמיון המודרך לצורך שחרור מחרדות, פחדים, דיכאון, כדי לרפא את פצעי העבר, לשנות הרגלים ותגובות אוטומטיות בלתי רצוניות וגם לפתרון או תמיכה בבעיות בריאותיות רבות, לטיפול באלרגיות, בפוביות, בתלות. כל אלה תוך שינוי רגשות, אמונות, ערכים ועוד