הנושא היה לחץ חברתי

לחץ חברתי – מה זה אומר לנו?

שאלות לדיון:

1. מה גורם לנו להיכנע ללחץ חברתי?

33

דיון בקבוצה

2. מתי אנחנו "הולכים עם הזרם" ומתי אנחנו מעדיפים להיות אנחנו1

3. איזה מחיר אנחנו משלמים על ההליכה עם הזרם?

4. האם לחץ חברתי הוא בהכרח דבר שלילי?

5. חשבו, האם יש קבוצה שאליה חשוב לכם להשתייך? למה?

העבודה הייתה בקבוצות. היה מרתק…