סיפורו של מטופל שעבר תהליך מסע

חלק 2
חלק 3 של המשוב
המשך
חלק 5
סוף המשוב של תהליך אחד בשיטת המסע הרגשי