הכשרה של כלים מתקדמים בשיטת "המסע" – הכרה בינלאומית כמומחית לטיפול רגשי